THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

Tài khoản: HỌ TÊN

Số tài khoản: ……………..

Chi nhánh: ………….